Behandling med floating


Behandling med floating

Dokumenterad forskning visar att floating framför allt är en effektiv metod för att minska stress och långvarig stressrelaterad muskelspänningssmärta i rygg och nacke (lumbago). Andra diagnoser där floating ger god effekt är whiplash, fibromyalgi och reumatism. Ytterligare en grupp som kan ha stor glädje av denna metod är ungdomar som behöver hjälp att ”varva ner”. Inga biverkningar eller negativa effekter har hittills rapporterats.

Vad säger forskningen
Den svenska forskningen bedrivs vid Karlstads universitet under ledning av professor Torsten Norlander. Totalt 2500 personer har studerats. I en studie ingick 140 patienter, flera med diagnosen utmattningsdepression. Efter sju veckors behandling var en fjärdedel av deltagarna helt smärtfria och hälften upplevde en klar förbättring. Effekten kvarstod även fyra månader efter behandling.

En annan doktorsavhandling studerade en grupp patienter med kroniska smärtor i rygg och nacke. Under tre veckor fick de genomgå nio-tio flytbehandlingar. Deras dagliga smärtor minskade betydligt, liksom depression och ångest, jämfört med kontrollgruppen. De blev gladare och kunde lättare somna på kvällarna. De stressrelaterade hormonerna minskade. Studien visar också att floating ökar kreativiteten och minskar konsumtionen av alkohol och smärtlindrande läkemedel.

En holländsk metastudie av 27 publicerade studier visar att floating har positiva effekter på fysiologin (lägre kortisolnivåer, lägre blodtryck), välbefinnandet och prestationsförmågan.

Floating kan även vara ett komplement till annan behandling, såsom psykoterapi. En studie som nyligen publicerats visar att kombinationen terapi och floating ger ett snabbare och mer bestående resultat.
I Reumatikertidningen (nummer 5/2008) säger Sven-Åke Bood, doktor i psykologi vid Karlstads universitet, att den energi som frigörs vid floating, när musklerna slappnar av, kan användas till kognitiva och mentala processer som ger ökad förmåga att omorganisera tankar.

Socialstyrelsen har godkänt floating som behandlingsform.
Floating ingår ännu inte i högskostnadsskyddet.

”En förhoppning inför framtiden är att behandling i flyttank ska kunna erbjudas inom primärvården för patienter som så önskar och där det kan anses lämpligt.”
Anette Kjellgren, Ph.D M. SC, Karlstads universitetReferenser:

1) Sven-Åke Bood. Bending and Mendig the Neurosignature – Framework of influence by flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique), upon well-being in patients with stress related ailment. Karlstads universitet, 2007.

2) Anette Kjellgren. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain. Göteborgs universitet, 2003.

3) Dirk van Dierendonck & Jan Te Nijenhuis. Flotation restricted environmental stimulation therapy (REST) as a stress-management tool: A meta-analysis. Psychology and Health June, 2005, 20(3): 405-412

4) A. Kjellgren, H. Buhrkall, T. Norlander. Psychotherapeutic Treatment in Combination with Relaxation in a Flotation Tank; Effects on ”Burn-out Syndrome” The Qualitative Report Volume 15 Number 5 September 2010 1243-1269 http://www.nova.edu/ssss/QR/QR15-5/kjellgren.pdf

Publicerade studier:

Norlander, T., Kjellgren, A. & Archer, T. (2001). The experience of flotation-REST as a function of setting and previous experience of altered state of Consciousness. Imagination, Cognition and Personality, 20, 161-178.

Kjellgren, A., Sundequist, U., Norlander, T. & Archer, T. (2001). Effects of flotation-REST on muscle tension pain. Pain Research and Management, 6, 181-189.

Norlander, T., Kjellgren, A. & Archer, T. (2003). Effects of flotation- versus chamber-restricted environmental stimulation technique (REST) on creativity and realism under stress and non-stress conditions. Imagination, Cognition and Personality, 22, 341-357.

Kjellgren, A., Sundequist, U., Sundholm, U., Norlander, T. & Archer, T. (2004). Altered consciousness in flotation.REST and chamber-REST: Experience of Experimental Pain and Subjective Stress. Social Behavior and Personality, 32, 103-115.

Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G. & Norlander, T. (2005). Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related muscle pain: What makes the difference in therapy, attention-placebo or the relaxation response? Pain Research and Management, 10, 201-209.

Bood, S. Å., Sundequist, U., Norlander, T., Nordström, L., Nordenström, K., Kjellgren, A. & Nordström, G. (2006). Eliciting the relaxation response with help of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) in patients with stress related ailments. International Journal of Stress Management, 13, 000-000.

Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G. Norlander, T. Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related muscle pain: Are 33 flotation sessions more effective as compared to 12 sessions? Manuscript submitted for publication.

Du är här: Floating Danderyd / Floating / Behandling med Floating
Samtliga bilder och texter på denna hemsida är skyddade av copyright © 2010