Flotation REST

Flotation REST

Flyttanken uppfanns 1954 i USA av dr John Cummingham Lilly, National Institute of Mental Health.

Amerikanska neurofysiologer studerade hjärnan vid djup vila och utan yttre stimuli. De lät krigsveteraner ligga i en tank med kraftigt saltat vatten utan ljus, ljud, beröring, gravitation och rörelse. Det forskarna upptäckte var att floating minskade stressen hos försökspersonerna.

Metoden kallades för Flotation REST. REST står för Restricted Environmental Stimulation Technique. Det kan fritt översättas som en teknik för att frivilligt begränsa inkommande sinnesintryck med syftet att uppnå djup vila.

Tekniken har sedan använts av den amerikanska rymdstyrelsen NASA för att studera astronauter i tyngdlöshet.

Fakta om flyttanken
Tanken är stor som en liten bil med god rymd inuti: 2,76 meter lång, 1,5 meter bred och 1,3 meter hög. Den innehåller 700 liter vatten som renas i speciella reningsverk efter varje behandling. Salthalten är hudvänlig. Materialet är glasfiber och de vackert blå väggarna är isolerade så att inget störande ljud tränger in. Det finns ventilation och locket går lätt att öppna inifrån.
Läs mer på: www.floatingrest.com


Du är här: Floating Danderyd / Floating / Flotation REST
Samtliga bilder och texter på denna hemsida är skyddade av copyright © 2010